Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Grundskola

Grundskolor med asperger-anpassning.
Om inget annat anges är målgruppen elever med Aspergers syndrom eller högfungerande autism.


Götaland

G-verksamheten / Flatåsskolan (Göteborg) - Klasser för elever med autismspektrumtillstånd, årskurs F-9. Möjlighet till individuella lösningar. Verksamheten fanns förut på Högsboskolan.

Karlaskolan / Magelungen (Göteborg) - Friskola för bl.a. elever med NPF, årskurs 4-9. Skolan har även program för "hemmasittare" som behöver stöd för att ta sig tillbaka till vanlig skolgång. Man har även dagverksamhet.

Snitz skolor (Göteborg) - Friskola för elever med NPF. Verksamheten startade hösten 2012.

Ånässkolan (Göteborg) - F-6-skola med specialklasser för elever med diagnos autism eller Aspergers syndrom.

Centrumskolan (Halmstad) - Resursskola för elever med autism. Individanpassning med utgångspunkt från elevernas intressen. En-till-en-undervisning eller små grupper. "Målet är att eleverna ska få ett så meningsfullt och självständigt vuxenliv som möjligt."

Magelungen (Helsingborg) - Friskola för elever med NPF såsom Asperger och ADHD, årskurs 7-9.

Påarps skola (Helsingborg) - Samverkansklass för elever med NPF eller långvariga psykiska problem. Nära samarbete med BUP och habilitering. Årskurs 6-9.

Läredaskolan (Hässleholm) Pdf - Särskild undervisningsgrupp för barn i årskurs 3-9 med Aspergers syndrom. Anpassad studiegång, vilket kan innebära att eleven inte läser alla ämnen.

Röinge gamla skola (Hässleholm) - Specialskola för elever med autismtillstånd. Har både grundskola och grundsärskola. Grundskoleelever följer grundskolans kursplan i egen takt och efter egen förmåga.

Herrgårdsskolan (Jönköping) - F-9-skola för elever med autismtillstånd. Undervisning i små grupper, med möjlighet att läsa vissa ämnen enskilt med särskilt stöd. "En skola för elever som tänker annorlunda".

Magelungen (Jönköping) - Friskola för elever med NPF såsom Asperger och ADHD, årskurs 7-9.

Solhagaskolan (Kalmar) - Friskola årskurs 5-9. Använder TEACCH-metodik och Kognitiv Affektiv Träning (KAT).

Tobiasskolan (Kungälv) - Friskola med waldorfpedagogik, för elever med särskilda behov.

Stugan (Landskrona) - "Resursskolan riktar sig till elever som har tydliga behov av struktur, rutiner, tydlighet, förberedelser och förutsägbarhet. Vi arbetar mycket med anpassning, bemötande och tillrättaläggande av uppgifter och arbetsmiljö." Inte bara för elever med NPF. Årskurs 6-9.

IVAS-Grund / Berzeliusskolan (Linköping) - För elever med Asperger/HfA (år 7-9). Finns även på Ekholmsskolan.

Fåglasång (Södra Sandby, Lund) - Resursskola för elever med olika slags funktionsnedsättningar, bl.a. autismtillstånd och ADHD. Årskurs 1-9.

Pusselbitens skola (Dalby, Lund) - För elever med autismtillstånd, både grundskola (1-6) och särskola (1-9). Arbetar med TEACCH-pedagogik. Nyöppnad friskola, startad på initiativ av föräldrar.

Sakura / Kirsebergsskolan (Malmö) - 3-9-skola för elever med Asperger/autismtillstånd. Inrymd i större skola, vilket ger möjlighet till samarbete med övriga klasser. Även fritidshem enligt LSS.

Villgott / Mariebergsskolan (Motala) - Inkluderad aspergerverksamhet i högstadieskola. Elever förväntas så långt det är möjligt delta i undervisning i storklass, med möjlighet till individuella anpassningar.

Vollsjö friskola (Sjöbo) - Internatskola (årskurs 7-9) och HVB-hem. Individanpassad skolgång för elever som behöver förutsägbarhet och struktur. Driver även Almaröd friskola och veckohem för elever i årskurs 1-6.

Borgenskolan (Trelleborg) - Resursskola årskurs 6-9 för elever med autismspektrumtillstånd.

Sofieberg / Växjö resursskola - För elever med autismspektrumtillstånd, årskurs 1-9.


Svealand utom Stockholms län

6-9-gruppen / Tallåsskolan (Katrineholm) Liten grupp för elever med Aspergers syndrom.

Söderskolan (Eskilstuna) - Resursskola för elever med NPF, årskurs 3-9. Arbetar "utifrån ett lösningsinriktat helhetsperspektiv", och har även fritidsverksamhet.

Skeppet (Karlskoga) - Särskild enhet för elever med autism, årskurs 7-9. "Stort fokus på rutiner och på att skapa en fungerande vardag."

Kvarnhöjden, Bergshöjden 1 och 2, Asphöjden (Karlstad) - Särskilda undervisningsgrupper för elever med autismtillstånd. Man följer grundskolans kursplan och får specialpedagogiskt stöd. Årskurs 1-9.

Nicolaiskolan (Nyköping) - Skolan har en grupp för elever med Asperger/högfungerande autism.

Videskolan (Uppsala) - Resursskola för elever med autismtillstånd. Fokus är på sociala färdigheter, kommunikation och att eleverna ska nå kunskapsmålen för grundskolan.

Aspen / Bäckbyskolan (Västerås) - Aspergerverksamhet i 6-9-skola.

Magelungen (Västerås) - Friskola för elever med NPF såsom Asperger och ADHD, samt elever med psykosociala bekymmer. Årskurs 7-9.

Skiljeboskolan (Västerås) - Aspergerverksamhet i 6-9-skola. Flexibel verksamhet för individanpassade lösningar. Undervisning i mindre grupp, med målet att eleven ska inkluderas i den övriga skolan.

Magelungen (Örebro) - Friskola med olika undervisningsgrupper baserade på elevens behov av stöd.


Stockholms län

Aspdammskolan (Skarpnäck) - Friskola, årskurs 4-9. För elever med Asperger, ADHD eller dubbeldiagnos.

Funkis skola (Västerhaninge) - Friskola/öppenvård för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetar både med undervisning och behandling.

Helleborusskolan (Täby) - Friskola med Asperger-profil för grundskoleelever år F-9. "Individuellt pedagogiskt upplägg, undervisning och handledning i en lugn miljö".

Ingridskolan - Friskola. Kombinerad grund- och gymnasieskola för elever med Aspergers syndrom/HFA.

Jag Kan-skolan (Täby) - Friskola, årskurs 1-9. För elever med AS/autism eller ADHD. Arbetar med tydliggörande pedagogik enligt den s.k. "Jag Kan-metoden"

Lunaskolan - Friskola, årskurs F-9. För elever med Aspergers syndrom/autism och närliggande NPF.

Magelungen - Friskola som driver flera resursskolor runtom i Stockholm. Man driver även Kanalen (Södertälje): Skol- och utvecklingsverksamhet för unga som inte funnit sin väg i grundskola eller gymnasium.

Mellansjö skola (Täby) - Friskola för elever med NPF.

Snitz skolor (Stockholm och Nacka) - Friskola för elever med neuropsykiatriska diagnoser. Finns även i Göteborg, och snart i Malmö.

Lagunen / Strandskolan (Tyresö) - Kommunövergripande aspergerverksamhet för högstadieelever. Undervisning i storklass, men med individuell stöttning och tillgång till både grupprum och en enskild avskärmad plats.

Svedenskolan (Bergshamra och Mälarhöjden) - Friskola för barn och ungdomar med autism, AS och autismliknande tillstånd. Arbetar med egen "Svedenpedagogik" influerad av TEACCH-modellen.

Tasava - Friskola med dagbehandling. För elever med psykosociala svårigheter eller NPF. Enskild undervisning med utgångspunkt i varje elevs förmågor och behov. Årskurs 7-9 samt gymnasiet.

Vasaskolan (Danderyd) - Särskilda undervisningsgrupper: Resursklasser F-6 för elever inom autismspektrum. Arbetar med tydliggörande pedagogik. Eleven kan läsa vissa ämnen i resursklass, och andra ämnen i integrerad klass.

Vintertullsskolan - Resursskola 7-9. Hög lärartäthet, små grupper. "Vår skola vänder sig till elever som är ängsliga, tysta, tillbakadragna och mobbade, har emotionella och sociala problem, ADHD/ADD eller Asperger. Vår vision är: Tillsammans har vi roligt och lär för livet."


Norrland

Magelungen skola (Gävle) - Friskola för elever som behöver en mindre grupp, årskurs 6-9.

Aspergergruppen / Bräntbergsskolan (Umeå) - Verksamheten är anpassad för elever i årskurs 7-9 som har diagnosen Aspergers syndrom.

Omega / Ersängskolan, Östra Ersboda (Umeå) - Verksamhet riktad till elever i åk 7-9 med olika funktionshinder som ADD eller autistiska drag.

Rodret / Obbola skola (Umeå) - En anpassad verksamhet för elever med Aspergers syndrom årskurs 6-9.Verksamheten utgår från ett inkluderande perspektiv, och elever kan även delta i undervisning i integrerad klass.


Uppdaterad: 2014-05-20
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se