Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Boenden med skola

Skolor med aspergerkompetens och boende i anslutning till skolan. Se även folkhögskolor


Carpe Diem / Fischerströmska gymnasiet (Karlskrona) - Introduktionsprogrammet förbereder elever för gymnasiestudier. För ungdomar med Aspergers syndrom eller autismspektrumtillstånd. Nära samarbete med träningsboendet intill, för att ge "träning för livet".

Dammsdal (Vingåker) - Internatskola för elever 12-21 år med autism eller Aspergers syndrom. Hög personaltäthet och kompetens. Arbetar enligt TEACCH-metodik och har stora möjligheter att anpassa undervisning och miljö efter individens behov. Har mycket gott rykte.

Funäsdalens Utvecklingscenter (Härjedalen) - LSS-boende för personer 16-23 år med Asperger syndrom/högfungerande autism. Drivs i samband med Fjällbyns Gymnasieskola.

Hampnäs gymnasium (Örnsköldsvik) - Estetiska (Teater), Hotell och turism, Restaurang och livsmedel, Samhällsvetenskap, Teknik, VVS och fastighet samt Introduktionsprogrammet. Friskola med bemannat internat.

Impius gymnasium (Helsingborg) - Naturvetenskap, Restaurang och livsmedel, Samhällsvetenskap, VVS och fastighet samt Introduktionsprogrammet. Friskola med bemannat internat.

Karolinaskolan (Fogdaröd, Höör) - Naturbruksprogrammet. För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autismspektrumtillstånd. Friskola med internat.

Klaragymnasiet (Olofström) - Samhällsvetenskap samt Introduktionsprogrammet för elever med Asperger/högfungerande autism. Skolans internat erbjuder även Boende- och fritidsutbildning, med självständigt boende och meningsfull fritid som mål.

Rudbecksgymnasiet (Tidaholm) - El och energi, Estetiska (Bild och formgivning), Naturvetenskap, Samhällsvetenskap. Aspergerklasser där vissa kurser läses i integrerade klasser. Internatboende enligt LSS, med stöd av handledare och gemensamma fritidsaktiviteter.

Solängsskolan (Hammenhög, Simrishamn) - Friskola med internat för ungdomar med Aspergers syndrom och högfungerande autism. Eleven läser ett specialutformat program. Arbetar med Kognitiv Affektiv Träning (KAT) och tydliggörande pedagogik.

Viljan Asperger Centrum (Ramnäs, Surahammar) - Samhällsvetenskap (Beteendevetenskap). Friskola med internat/LSS-boende. Boende med inriktning på sociala färdigheter. Fritidsaktiviteter och praktisk träning i vardagssysslor för ökad självständighet. Möjlighet till KBT (kognitiv beteendeterapi), ART (aggression replacement training) och bildterapi.

Vollsjö friskola (Sjöbo) - Internatskola (årskurs 7-9) och HVB-hem. Individanpassad skolgång för elever som behöver förutsägbarhet och struktur. Driver även Almaröd friskola och veckohem för elever i årskurs 1-6.


Uppdaterad: 2014-05-20
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se